Vejledning af fadølsanlæg

Vejledningen omfatter både bordanlæg og rullebar og indeholder følgende information:

 • Tilslutning af anlæg
 • Indstilling af kulsyre
 • Indstilling af flow
 • Fejlfinding (hvis øllet skummer)
 • Rengøring af anlæg inden aflevering

 

Tilslutning af anlæg

1)   Fadølsanlægget skal tilsluttes strøm via strømstikket.

2)   Tænd for tænd/sluk knappen (hvis den forefindes).

IMG 0386 kopi

Indstilling af kulsyre

3)   Tilslut kulsyre-slangen til kulsyrepatronen. Sørg for at spænde det stramt sammen med spændenøglen.

IMG 0394 kopi

4)   Ved modtagelse af fadølsanlægget har Depotet indstillet kulsyren korrekt i forhold til det produkt du har i fustagen.

Tjek venligst at tryk er korrekt.

Skulle du alligevel have brug for at indstille kulsyren sker det via det lille hjul/skrue for enden af kulsyre-slangen. Aktuelt tryk ses på manometret.

Korrekt indstilling af kulsyre er:

 • 2,5 bar til Tuborg, Carlsberg og Royal
 • 3,0 bar til Krenkerup

 IMG 0377 kopi

5)   Manometeret til venstre viser hvor meget kulsyre der er tilbage i kulsyreflasken. Dette manometer kan genkendes ved at skiven på manometeret viser op til 250 eller 300 bar og har en rød indikator på skiven.

 IMG 0380

Indstilling af flow 

6)   Brug korrekt flow så øllet kommer ud af hanen med korrekt hastighed.

Du indstiller korrekt flow ved at dreje/justere på den lille tap på siden af hanen. Bemærk at denne lille tap ikke forefindes på alle fadølsanlæg, hvorfor flow så ikke kan reguleres.

Korrekt flow er:

 • Fuldt flow på Tuborg, Carlsberg og Royal
 • Ca. halvt flow på Krenkerup 

For at undgå for meget skum på øllet på Krenkerup skal du indstille flow korrekt. For stort flow giver skum på øllen. Så hvis du ønsker mindre skum, skal du reducere dit flow.

 IMG 0390 kopi

Fejlfinding (hvis øllet skummer)

Hvis øllet skummer, så søg på en af følgende fejl:

 • Er anlægget sat til strøm?                  Se vejledningens punkt 1 + 2
 • Står kulsyren korrekt?                        Se vejledningens punkt 3 + 4 + 5
 • Er flowet sat korrekt?                         Se vejledningens punkt 6

 

 

Oplever du alligevel problemer? 

Så kontakt Mikkel fra Depot Lolland Falster på telefon 42 30 70 23.

 

Rengøring af anlæg inden returnering

Fadølsanlægget skal tørres af med en våd klud efter brug.

Husk at tømme og skylle spildbakke inden du afleverer fadølsanlægget retur.